Wilt u bijdragen aan dwarse, hoogwaardige, onafhankelijke en intelligente journalistiek? Dat kan via een gift aan Stichting 1877.

Stichting 1877, vernoemd naar het oprichtingsjaar van De Groene Amsterdammer, is een culturele anbi. Dit betekent dat de stichting als goed doel is vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting. De stichting is speciaal opgericht voor kleinere en grotere schenkingen, legaten en nalatenschappen. Informatie over doneren vindt u hier.

Stichting 1877 is de stichting achter Fonds 1877, dat diepgravende journalistieke projecten mogelijk maakt die essentieel zijn voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar een buitengewone tijdsinvestering vergen, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Fonds 1877 wordt gefinancierd uit giften aan Stichting 1877 en krijgt daarnaast bijzondere steun van de Limelight Foundation. Journalisten die meer informatie willen over aanvragen bij Fonds 1877 vinden dat hier.

Stichting 1877 steunt met uw gift ook andere bijzondere journalistieke projecten, waaronder het Martin van Amerongen-fellowship, dat jonge journalisten in staat stelt het vak te leren op de redactie van De Groene Amsterdammer (sollicitatierondes worden aangekondigd via groene.nl en sociale media). Daaraan is behoefte, in deze tijd waarin jonge outsiders in de journalistiek weinig serieuze kansen krijgen om hun talent te ontwikkelen. Bij de selectie voor het fellowship wordt specifiek aandacht besteed aan diversiteit. Het fellowship is in het leven geroepen dankzij onder meer een legaat van de heer F. Diel. Het wordt mede ondersteund door Stichting Educatie en Cultuur en Stichting Democratie en Media.

Tot slot maakt uw gift het Stichting 1877 mogelijk bijzondere culturele evenementen en publicaties tot stand te brengen. Zoals bijzondere bijlages bij De Groene Amsterdammer, de uitreiking van de Jan Hanlo-essayprijs, evenals het verschijnen van De Gids, het meest gelezen literaire tijdschrift van Nederland sinds 1837, dat in 2012 kopje onder dreigde te gaan toen de subsidie werd ingetrokken.

ANBI gerelateerde informatie

Naam ANBI: Stichting 1877
Fiscaal nummer RSIN: 8510 94 909
Postadres: Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam
Bezoekadres: Singel 464, 1017 AW Amsterdam

De stichting heeft ten doel

De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door

Namen en functies van de bestuurders

Jaap Zwemmer (voorzitter)
Paul Hofstra (penningmeester)
Pieter Elshout (secretaris)

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De stichting is geregistreerd onder SBI-code 94993 (Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)).

U kunt de financiële verslagen van de afgelopen jaren, inclusief een overzicht van de uitgeoefende activiteiten, digitaal inzien (pdf): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Mocht u meer informatie willen hebben over Stichting 1877, doneren of het nalaten van een legaat, stuur dan een e-mail naar: info@stichting1877.nl.